Contact Us

Address: 151Libing Rd., Zhangjiang Hi-Tech park, Pudong, Shanghai
Fax: 86-21-5132-0266
Email: icb@shbiochip.com
Tel: 86-21-5132-0288-8124
Contact: Wang Qinqin (Email: qinqin_wang@shbiochip.com)